Frøya formannskap har bestemt seg for å bevilge 41.5000 til at Hitra-Frøya skal lage en 20-siders valgavis i forkant av høstens kommunevalg. Her skal alle politiske partier som stiller til valg på Frøya, få to sider hver til å presentere seg.

Rådmannen var innstilt på at kommunen skulle betale halvparten av beløpet, og at den andre halvparten skulle betales av de politiske partiene. Men formannskapet ønsket det annerledes:

- Det er forskjell på hvor store muskler partiene har, og det er ikke sikkert alle har økonomi til å bli med. På Frøya har vi for eksempel fått de Grønne som et nytt parti. Vi vet fra forrige valg at denne valgavisa leser folk, og de bruker den når de skal bestemme seg. Derfor er det viktig at alle partiene som stiller kan være med og presentere seg der. Så vi vedtok at kommunen tar hele beløpet, sier ordfører Berit Flåmo.