Tallene fra undersøkelsen ble gjennomgått av Korus (kompetansesenter rus Midt Norge) på Frøya i forrige uke og og denne uken gikk Kristin Strømskag gjennom tallene i kommunestyremøtet på Hitra.

- Resultatene fra Ungdataundersøkelsen viser oss at det står "fryktelig" bra til med ungdommen på Hitra og Frøya, forteller Kristin Strømskag, - de er aktive, skoleflinke og har gode holdninger.

Skiller seg ut fra landsgjennomsnittet

På de fleste punkter er øyungdommene våre lik andre utkantskommuner, forteller Strømskag, men de skiller seg spesielt ut fra landsgjennomsnittet på punktet "Kjøring i ruspåvirket tilstand", og det i negativ forstand.

- Dette er tall vi tar innover oss og noe vi vil ta tak i.

Grensesetting

Ut fra resultatene kommer det også frem at øyungdommene ønsker seg tydelige grenser. På spørsmål rundt foreldrenes holdninger til alkohol, var der flere av ungdommene som svarte at de ikke vet hvor foreldrene deres står i forhold til dette temaet.

- Så budskapet vårt til de voksne, er å være tydelige i det de sier og gjør, sier Kjell Roar Sæther.

Konkrete tiltak

- Vi har startet analysearbeidet for å finne ut hvorfor vi har fått tallene vi nå har fått og skal finne konkrete tiltak vi kan sette i gang med, forteller Strømskag.

Hitra-Frøya kommer til å følge opp resultatene fra Ungdataundersøkelsen med flere artikler i tiden fremover.