Noen tror det ikke er lov å plukke egg i det hele tatt, andre mener det er fritt fram når man selv vil. Men lovverket forteller hvilke arter det er lov å ta fra, og til hvilke tider. Hos oss er det svartbak, gråmåke og kvinand man kan høste av, men ikke etter 20. mai. Og om noen lurer; fiskemåken, lokalt bedre kjent som «seng»  ble fredet for eggsanking for noen år siden.

I «Forskrift om jakt- og fangsttider, 2012-2017» står det at grunneier eller bruker kan sanke egg fra, for Sør-Trøndelags tilfelle, gråmåke, svartbak og kvinand i tiden til og med 20. mai.

Store bøter

Brudd på fredningsbestemmelsene kan koste en eggsanker dyrt. For eksempel ble en som i fjor plukket 83 egg av gråmåke, og den totalfredede fiskemåken, ilagt ei bot på 20.000 kroner for overtredelse av naturmangfoldsloven. Eggsankingen i det nevnte tilfellet, foregikk i et naturreservat i Nordland i slutten av mai.

Det er skikk og bruk og sjekke om det er fosterutvikling i eggene før man tar dem med seg hjem, og ikke gjøre som jeg har sett i ei kokebok; å kaste eggene som viser seg å flyte når du legger dem i kasserollen for koking. Testen bør foretas ved reiret. Flyter buttenden av egget opp når du legger det i vann, er fosterutviklingen startet, og egget skal legges forsiktig tilbake i reiret.