Fyrtårnprisen ble delt ut for ellevte gang under Kystens Dag i Brønnøysund. Statssekretær i samferdselsdepartementet Jon Georg Dale stod for utdelingen.

Norsk Forening for Fartøyvern fikk prisen for sitt langsiktige arbeid for å ta vare på Norges flytende maritime historie.

Foreningen er en landsomfattende interesseforening for verneverdige fartøy, og det er fartøyene som er medlemmer. I dag er det 162 medlemsfartøy, som utgjør en variert samling av fartøyer. Det er ca 10 000 personer som er tilknyttet medlemsfartøyene på frivillig basis.

Fyrtårnprisen går hvert år til en kandidat som har utmerket seg utover det vanlige, gjennom arbeid eller interesseområde.

- Norsk Forening for Fartøyvern er en aktiv formidler av norsk kysthistorie, samtidig som den er en flott representant for det frivillige Norge, uttaler samferdselsdepartementet.