Ei drøy uke før skolestart ser det ikke ut som det skal bli mulig å ta imot 100 elever på Nabeita skole. KN Entreprenør er i full sving med grunnarbeid, og den vanlige skolegården er ikke et område hvor man slipper unger løs.

- Vi vil ikke være ferdig med alt til skolestart. Det ble mye mer masseuttak enn beregnet. Men det skal settes opp gjerder til sikring, og ungene skal kunne bruke deler av området, sier Kevin Nordbotten i KN Entreprenør.

Skolen starter 15. august. Rektor Tove Karlsen sier man er forberedt på at det vil bli begrensninger gjennom hele skoleåret.

- Jeg vet jo at de jobber fort med maskinene, og at det vil bli endret mye på uka fram til skolestart. Så jeg er optimistisk, jeg. Det skal bli lekeplass til skolestart. Vi har jo stort uteområde å ta av. Men det vil jo bli begrensninger ute gjennom hele byggeperioden. Inne vil ikke elevene merke så mye, sier Karlsen.

Hun forteller at skolen skal ha møte med entreprenøren førstkommende mandag. Etter det kan de gå ut med grundigere informasjon til foreldrene om kjøring inn til skoleområdet, med mer.

- Vi er avhengige av alles samarbeid og velvilje når vi går i gang med skoleåret, sier rektor Tove Karlsen.

Byggingen av oppvekstsenter på Nabeita innebærer ny barnehage i tilknytting til skolen. Denne kommer der hvor det tidligere har vært parkeringsplass.

Bedehuset Fredtun skal rives, og der skal det etter hvert komme ny parkeringsplass for oppvekstsenteret og og idrettsanlegget.

Det er KN Entreprenør som også skal stå for rivingen av bedehuset. Dette vil ikke bli gjort før skolestart, da de nå konsentrerer seg om arbeidet på skolegården.

Kystbygg har oppdraget med å bygge det nye oppvekstsenteret.