- Hitra høyre gjennomførte en god valgkamp som resulterte i en framgang på hele 6,7 %, og ble dermed det partiet på Hitra med størst framgang. Antall betalende medlemmer i Hitra Høyre har økt med 23,5 % og vervingen fortsetter, kan man lese ut fra årsmøte-referatet fra lokalpartiet.

Årsmøtet ble avholdt med godt oppmøte på Dolmsundet hotell nå på søndag.

En optimistisk leder sa at 2013 har vært et særdeles godt år for Høyre.

- Årets valgseier markerte mållinjen for det vi i fellesskap har arbeidet for de siste årene. Høyre har nå statsministeren, 11 statsråder og 48 stortingsrepresentanter. Fra vårt fylke 1 statsråd og 2 stortingsrepresentanter, heter det i referatet

Valget ga følgende resultat:

Leder:  John Steinar Lervik

Nestleder: Tore Knut Meland

Styremedlem: Kolbjørn Roar Schei

Styremedlem/kasserer: Iren Mellemsæther

Styremedlem: Kåre Ottesen

Styremedlem: Tone Meland Jensen

Leder kommunestyregruppa: Dag Willmann

Varamedlemmer: Linn Holmen, Olaus Selvaag, Ingvar Aabrek Klingenberg, Jon Erling Strøm, Tor Johan Sagøy og Jo Erling Lervik.

Valgkomite: Olaus Selvaag, Rolf Karlsen, Kåre Rømuld og Kjell Faxvaag.

Har ditt lag også hatt årsmøte?

Send gjerne referatet til lokalavisa på post@hitra-froya.no

Mer nytt om lag og foreninger i øyregionen finner du på foreningsportalen Mitt lag