Et forslag til endring i fastlegeordningen har skapt stor debatt, og bidro til at oppslutningen om årets  8. mars-arrangementer (kvinnedagen) var større enn på mange år. Saken om fastleger skal få muligheten til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort, er sendt ut på høring fra helse- og omsorgsdepartementet, og en rekke kommuner har allerede gitt sin uttalelse.

I morgen skal formannskapet i Frøya diskutere saken, før kommunestyret skal vedta en endelig uttalelse. Saken er lagt fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen.

Også hitterpolitikerne skal behandle saken, men den er ikke på sakskartet til førstkommende formannskapsmøte der.