John Sandvik fortalte tidligere denne uka til hitra-froya.no at elevene i Knarrlagsund fikk 90 minutter lengre busstur enn tidligere, på grunn av at skolebussen kjører rundt hele Fjellværøya.

Etter å ha klaget til AtB, har selskapet satt inn en ekstra buss som kjører direkte til skolen.

- Da har AtB satt opp en buss til i ruta, slik at ungene slipper å sitte på rundt øya. Bussen passerer nå klokka 07.20, 55 minutter senere enn tidligere. Det er mye bedre, og det viser at det nytter å si fra. Men det er ikke helt optimalt ennå på grunn av at bussen ikke kjører helt ned til Selvågen. Der må ungene kjøres over en kilometer til krysset, sier Sandvik.