1 mai-arrangementet i øyregionen var i år lagt til Hitra. Det startet med et hyggelig innslag på helsetunet påFillan. Beboerne ble møtt med StrandSeniorbrass med feiende marsjer, og som seg hør og bør på 1. mai, med "Internasjonalen".

Etter at tilstelningen ihelsehuset var over, gikk 1. maitoget til Ægirsalen. Leder av Hitra Arbeiderparti, OleBjørnar Risnes, ønsket alle velkommen til Hitra og markeringen av arbeidernesfrihetsdag. Under arrangementet ble det  appeller, og ogsåsang akkompagnert av Ingolf Jektvik. Marte og Kåre Ottesen framførteogså egenskrevne låter.

Leder for Hitra/Frøya LO, SveinungGundersen, kom i sitt innlegg inn på to viktigehendelser her ute. Den ene var Hitraaksjonen, som det er førti år siden denble iverksatt i kampen for likelønn og rettigheter. Den andre var lavtlønnsfondet, omskulle sikre arbeidere lønn etter inngåtte avtaler.

- Dette er avtaler som er viktigefor småpekkaren i samfunnet, sier Sveinung Gundersen.

- Vimå også være klar over den internasjonale kampen som foregår i fattige land ogi land der det er kriger som pågår. I tiden som kommer er det viktig at vi stårsammen om den høyrevridningen som foregår i samfunnet og i verden for øvrig, mener Gundersen.

Leder for Sør-TrøndelagArbeiderparti og stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen kom i sitt innlegg inn på miljø ogmedbestemmelse over egen utdanning, og det å bestemme over egen framtid.

- Det erviktig at vi er med på det som skjer i samfunnet og at vi fortsatt kjemper forde rettigheter som er kjempet fram over flere generasjoner, sier Eva Kristin Hansen.

- Vimå også fortsette den solidaritetskampen som har skaffet oss den frihet vi hartil å ta valg i våre liv. Min hjertesak er miljøarbeid og komme fram til godeløsninger så vi kan komme forurensninger til livs, sier hun.

Leder for Hitra AUF, Ida KarolineBroholm, hadde et enkelt og slående budskap i sin tale på 1. mai; "Du må ikke sove", tuftet på Arnulf Øverlands dikt som ble utgitt i diktsamlingen «Den Røde Front» i 1937.  Ida hadde et klart budskap til ungdommen:

- Det er klart at visom er unge skal være med på å forme vår framtid, sier Ida Karoline Broholm, som avsluttet talen med et lite vers av Øverland :

«Du måikke sitte trygt i ditt hjemog si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig velden urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der og glemme!"

Så ble det servert kaker og kaffe til alle somvar i Ægirsalen og feiret 1. mai.