– Ikke grunn til å tro at det har skjedd noe straffbart