Skifter navn og utvider driften til hele øyregionen