– Slik jeg føler det har Hitra og jeg en gjensidig tiltrekning som begge vinner på