Flere endringer underveis - ble likevel billigere enn beregnet

foto