Det skal være godt å bli gammel på Frøya – hun er et bevis på at det stemmer