Flere kvinner med høy utdannelse på Frøya - men Hitra kapra en av dem