Tror de vet årsaken til at brakke begynte å brenne