Fergeforbindelse

Kristin Sørheim (Sp), leder samferdselsutvalget i Møre og Romsal fylkekommune, uttrykker i et intervju med Tidens Krav uttrykker ny optimisme rundt å få på plass de siste avklaringene rundt fergeforbindelsen mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Det har vært jobbet i over ti år for å få reetablert en fergeforbindelse mellom fylkene etter at Forsnes-ferga ble lagt ned.

Tidens Krav skriver at det i fylkestinget i Kristiansund nylig ble gitt enstemmig støtte til et forslag fra Frank Sve (Frp) der man ber fylkesrådmannen legge fram en sak om å etablere et nytt fergesamband mellom Aure og Hitra.

- En slik sak må også avklare om Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter prosjektet og kan ta sin økonomiske andel, heter det i vedtaket. Sørheim sier til avisa at det allerede er avklart at Sør-Trøndelag ønsker å realisere et slikt samband. Nå oppfordrer hun alle partiene til å bruke sine kontakter inn mot myndighetene slik at fergesambandet kan ligge inne allerede i årets kommuneproposisjon.

- Vi er enig med trønderne i at det er Møre og Romsdal som har ansvaret for å få det godkjent i Kommunaldepartementet. Det utløser et årlig tilskudd på ca 20 millioner kroner. Kommer dette på plass, er vi innstilt på å kjøre igang.

Kristin Sørheim (Sp), Foto: Senterpartiet

Lokalavisa Nordvestnytt på Smøla skriver også om at det nå begynner å løsne for fergeplanene.

- Jeg mener helt klart at vi har en god sak. Dette kan det lukte ferge av, sier Iver Nordseth (V) i Fylkesutvalget og Samferdselsutvalget på Møre.

- Nå er det mye som tyder på at det holder på å løsne, sier også Karin Torseth i Midt-Norsk Fergeallianse (der også Hitra og Frøya kommuner er deltakere) til Nordvestnytt.

- Mye av laksen som blir tatt inn til Frøya og Hitra kommer fra Aure, Halsa og ikke minst Smøla. En fergeforbindelse vil knytte disse områdene tettere sammen. For ikke å snakke om turismen, sier Torset til Nordvestnytt.

Det er beregnet en trafikk på 110-150 biler pr døgn i fergesambandet og er av Møreforskning beregnet til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt både med tradisjonelle dieseldrevne ferger og batteridrift.