Trøndersk Kystkompetanse har laget et opplegg for sjømatbedrifter på Frøya og Hitra i Mathall Trondheim neste uke. Ifølge møteprotokollen fra Hitra formannskap har arrangøren bedt om 10.000 kroner i støtte fra hver av kommunene.

Hitra formannskap er enig i rådmannens innstilling om å gi avslag på søknaden og råder sjømatbedriftene selv til å yte tilskudd.