Kommentar

Det enkleste og mest behagelige er å la vanskelige ting forbigå i stillhet. Men saken om tomtekjøp/aksjesalg ved Frøya flyplass inneholder ennå så mange løse tråder at en uhildet instans må få sett på saken. Det er både eierne og de bedrageri-beskyldte best tjent med.

Frøya kommune og Hitra kommune eier hver 20 prosent av Frøya Flyplass DA. Altså er det her offentlige verdier (eller dine og mine penger, om du vil) som er i bruk for å sikre øyregionen en flyplass. Derfor er det vesentlig å få klarlagt om noen bevisst/ubevisst har gjort vinning på selskapets disposisjoner. Samme avklaring er viktig for den som i øyeblikket er utpekt som skurken.

Flyplass-saken har på en måte eksplodert både i politiske kretser og i lokalmediene de siste ukene, selv om historikken både er gammel og tildels kronglete. For en utenforstående - ja, selv for en folkevalgt, vil jeg tro - er det vanskelig å danne seg et forståelig bilde av hva som er gjort, hva som ikke er gjort, hvem som har sagt hva til hvem, hvilke aksjeposter eller tomteskjøter som er solgt eller overdratt (eventuelt ikke solgt). Og så videre.

I et notat fra advokatfullmektig Terje Svendsen bestilt av Frøya Flyplass DA står det at Sigbjørn Larsen har begått bedrageri gjennom salg av tomt til NMK Frøya (Frøya motorsportklubb). I samme notat beskrives også flere nøkkelpersoner i NMK Frøya som medansvarlige. Larsen er totalt uenig og kaller det et bestillingsverk, og leverte før helga en anmeldelse "for uriktige påstander / injurierende mot fornærmede som person".

Frøya kommune har - i hvert fall foreløpig - valgt å ikke gå til anmeldelse. Noe særlig tydeligere synspunkt er heller ikke kommet fra Hitra kommune, ikke annet enn at kommunens representant i styret har trukket seg, fått oppbacking fra kommunestyret om valget, samt at ordføreren har signalisert liten vilje til å gjeninnsette en ny representant.

Denne saken bør fullføres gjennom en anmeldelse eller på en annen måte en uhildet gransking. Og initiativet til en gransking bør komme fra en eller begge av kommunene. Dør saken ut nå, vil det alltid bli hengende en usikkerhet rundt flyplass-saken. Sånn som saken står nå, forblir det bare spekulasjoner om offentlige penger er blitt (eller blitt forsøkt) bedratt, om noen er utsatt for injurierende påstander, eller om sannheten ligger et sted imellom.

Bjørn L. Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya