Arbeidene med Dolmsundbrua går nå som planlagt, men endelig åpningsdato er ennå ikke fastsatt.

– NCC har frist mht. ferdigstillelse til den 30.mai, men først i begynnelsen/medio av april vil åpningsdato bli endelig fastlagt, forteller prosjektleder  Steinar Johansen i Statens vegvesen.

- Men, legger han til, - Vi jobber for en tidligere åpning enn 30.mai. Men dette vil være klart væravhengig, forklarer han.

Må ha tørt og pent vær

Arbeidene som nå gjenstår er bl.a. omlegging og flytting av høyspentkabler som i dag ligger på havbunnen i Dolmsundet. De skal flyttes inn inn i selve brukassen.

Videre skal det monteres kabelbruer og lys inne i brukassen samt lys i rekkverket mellom gangbane og kjørebane på brua.

Videre skal betongoverflaten på brua slipes før legging av membran. Dette er et tettesjikt på ca. 15 mm som legges oppå betongoverflaten på brua før asfaltering. Membranen har som oppgave å hindre at vann trenger ned i konstruksjonen.

–  Dette er arbeider som krever tørt og pent vær. Vi må ha en temperatur på minimum + 5 grader i  konstruksjonen. Det holder ikke bare med + 5 grader i luften, forklarer Steinar Johansen.

Avslutningsvis skal det legges to lag med asfalt på brua samt noe på tilstøtende veger. I tillegg gjenstår det en del planeringsarbeider rundt fundamenter både på Hitra- og Dolmøysiden.

RETT FRAM TIL FRØYA: Når Dolmsundbrua åpner vil kjøreavstanden mellom de to kommunesentra på Hitra og Frøya bli knappet inn med cirka syv minutter.