2015 ble nok et rekordår for eksport av norsk fisk og sjømat. Totalen endte på 74,5 milliarder kroner, viser tall fra Norges sjømatråd.

Eksportverdien er 5,8 milliarder kroner høyere enn i 2014. Oppdrettsfisken står for to tredeler av eksportverdien og passerte for første gang 50 milliarder kroner i fjor.

Men også villfisken bringer større inntekt enn noen gang tidligere. Til tross for at kvotene for torsk, sei, hyse og annen hvitfisk er redusert med 13 prosent, økte eksporten av torskefisk med åtte prosent til 13 milliarder kroner.

– I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, kommenterer administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd. Sjømatrådet viser også til at norsk sjømateksport er mer enn doblet de siste ti årene.

Sjømateksporten til EU er for første gang på 50 milliarder kroner, etter en vekst på 17 prosent i 2015. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring.Et annet viktig kjennetegn for norsk sjømateksport er at over 60 prosent er ferske produkter og at denne andelen øker.

– Veksten i EU og USA de senere år viser også betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Gode handelsavtaler blir helt avgjørende for å oppnå vekst i nye markeder i framtiden, sier Martinussen.