Etter at lakselusa de siste årene har blitt resistent mot de fleste kjemiske lakselusmidler, har laksenæringen blant annet begynt å prøve ut ferskvann i kampen mot den plagsomme parasitten.

Men eksperter mener lusa også vil bli resistent mot ferskvann over tid.

– Det er en nesten ufravikelig konsekvens, i og med at det er påvist variasjoner mellom individer i toleransen for ferskvann. Spørsmålet er når det vil inntreffe, sier professor Tor Einar Horsberg ved NMBU, til ilaks.no.

– Risikoen ved økt bruk av ferskvann mot lakselus er langt fra noe vi har skjøvet under en stol, men det er et tema vi er svært oppmerksom på, sier Horsberg til nettavisen.

Marine Harvest har allerede startet behandling med ferskvann i Øyregionen:

– En ufravikelig konsekvens

Mattilsynet har ytret såpass stor bekymring for den økte bruken av ferskvann at de har bedt  Veterinærinstituttet om en utredning hvor problemstillingen legges under lupen. Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  (NMBU) og Sea Lice Research Centre (SLRC) i Bergen, som har levert rapporten.

– Konklusjonen er, siden vi ikke har noen påviste tilfeller i Norge, at en høyere toleranse for ferskvann vil kunne skje. Men når det skjer, har vi ingen forutsetning å forutsi per dags dato, sier Horsberg.

Har sett en tilpasning til ferskvann i Chile

Han får også støtte fra professor Frank Nilsen ved SLRC.

– Lakselusen kan opparbeide seg større toleranse mot ferskvann på sikt. Det er kjent at marine koppepoder har etablert seg ferskvann, og vi har sett slike endringer, sier Nilsen til iLaks.

Horsberg viser til Chile hvor man har sett en slik tilpasning allerede.

– Generelt er lakselusen i dette området følsom overfor ferskvann, men  ved utløpet av de store elvene og i brakkvannsregionene ser vi at lakselusen har tilpasset seg i en viss grad. Den klarer derfor å overleve og reprodusere ved lavere salinitet enn det som er normalen, sier Horsberg.