Rådmann Ole Henrik Fjørstad ble første gang sykemeldt i tre uker fra 9 . oktober. I dag da sykemeldingen gikk ut, fikk de ansatte beskjed om at Fjørstad er sykemeldt ut november. Per Gundersen vil fungere som rådmann i sykemeldingsperioden.

I kommunestyret sist torsdag ble en personalsak diskutert i lukket møte i flere timer. Etter det lokalavisa erfarer, etter å ha snakket med en rekke kilder, dreier saken seg om Ole Henrik Fjørstad. Men ordfører Berit Flåmo vil ikke bekrefte at det stemmer.

- Jeg har ingen kommentar, svarer Flåmo.