Frøya videregående skole har økt søkermassen fra én til rekordmangesøkere på fire år, til naturbruk, akvakultur og fiskerifag.

- Vi har lykkes veldig godt med satsingen. I år har vi 37primærsøkere til VG2 naturbruk, 11 til VG2 akvakultur, og 17 til fiske ogfangst. Så mange søkere har vi aldri hatt, fortalte rektor Bjørnar Johansen til papiravisa før helga.

Nær krise for fire år siden

- Vi har ikke plass til alle, men viprøver å ta inn 32 elever på naturbruk, og vi håper at elevene vil  gå videre til akvakultur og fiske og fangstetterpå. Vi har også gjort rekrutteringsarbeid mot restaurant og matfag, der vihar så mange søkere at vi ikke kan ta inn alle, sier Johansen.

For fire år siden var det nær krise vedhavbruksutdanningen ved Frøya videregående. Bare én elev hadde søkt plass tilVG2 akvakultur ved skolen.

Fryktet nedleggelse

- Vi fryktet at linjen ville bli lagt ned dersom det fortsatte medså få søkere. Vi ble utfordret av opplæringskontoret på Sør-Fosen til å økeinnsatsen på rekrutteringen. I stedet for å si opp en lærer da det var fåelever, så valgte vi heller å ansette Asgeir Johansen som ekstra lærer ogfagleder, som skulle jobbe med rekruttering. Vi dro blant annet påutdanningsmesser, laget info-materiell, meldte oss inn irekrutteringsprogrammet Sett Sjøbein, og kom i dialog med naturbrukelever vedandre skoler for å informere dem om akvakulturutdanningen. De bestemarkedsførerne for akvakulturutdanning har vært elevene selv, som har vært medog fortalt andre om hvordan det er å jobbe i havbruk, forteller Johansen.

(Hele reportasjen kan du lese i Hitra-frøyas utgave fredag 13. april)