Prest Thormod Høyen gjør fire gjesteopptredener på Hitra i påska. Han skal holde gudstjeneste både skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag. Skjærtorsdag blir det gudstjeneste på Melandsjø omsorgssenter og dåpsgudstjeneste i Hitra kirke.

- Langfredag blir det familiegudstjeneste på Margretes Minde, sier Høyen.

Den foregår utendørs med barna i fokus. Hytta på Minde er åpen og det blir salg av mat og drikke.

- 1. påskedag er det høytidsgudstjenste i Fillan kirka. Da er det full pakke med nattverd og pomp og prakt, forteller presten.

Idoldagen

Påska er en av de store høytidene i kirkeåret, og kan i følge Høyen oppsummeres i fire punkter.

- Idoldagen. Det er palmesøndag. Jesus kom ridende på et esel til Jerusalem og ble tatt imot som en konge av folket som veivet med palmeblader til hilsen, forteller han.

Jesus er kirkens store idol, og påsken var virkelig en berg-og-dalbane-tur for han. Fra å bli bejublet som en konge palmesøndag, til å bli korsfestet på langfredag, det er en ganske dramatisk endring i popularitet på kort tid.

- Måltidet. Det er skjærtorsdagen, da åpner vi den åndelige kjøleskapadøra, sier Høyen.

Mennesket består av ånd, sjel og legeme ifølge presten, og akkurat som at kroppen må ha mat må også ånden ha næring for å kunne leve. Skjærtorsdag spiste Jesus det siste måltidet sammen med disiplene, de delte brød og vin.

- Jesus gav mat til sine disipler på skjærtorsdag og under gudstjenestene får ånden tilførsel av kraft, sier Høyen.

Gunnvår Sveen og Thormod Høyen:- Gunnvoår er en fast kirkegjenger og bruker å sitte på andre bakerste benk som nummer to fra høyre, forteller Høyen.

Kirkeårets tristeste og gladeste dag

Langfredag ble Jesus hengt på korset og er en trasig og sorgtung dag for de kristne.

- Solidaritetsdagen. En dør for alle. Dette er en dag for å minnes at vi alltid har noen som går ved vår side.

Jesus var fortvilet og trodde Gud hadde forlatt han da han hang på korset. Likevel tok han på seg alle menneskers synder, fattige som rike, gode som onde.

- Så har vi 1. påskedag. Det var da Gud la forholdene til rette for en videreføring av sitt skaperverk.

Det var denne dagen Jesus steg opp til himmelriket og feires som en av de aller størte høytidsdagene i alle kristne kretser. Dette er kirkeårets gladeste dag. Jesus sin kropp ble forvandlet fra jordisk til himmelsk.

Alle trenger åndelig påfyll

Påska er en tid med mange fridager og Høyen mener det vil være bra for alle å sette av et par timer til åndelig påfyll.

- Kom innom kirka og delta på gudstjenestene. Jeg håper at gudstjenestene kan være med på å styrke hverdagen til folk og at folk kan ta med seg evangeliet inn i hverdagen.

Høyen mener at det er noe forsterkende ved å være tilstede i kirka sammen med andre mennesker. Man føler seg mindre alene når man står skulder ved skulder med naboen.

- Jeg skal trykke opp både Trosbekjennelsen og Fadervåret til menigheten slik at de kan delta. Da blir det litt mer kraftfullt enn at jeg står der alene og messer, lover Høyen.