Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i oktober 2013 er 19. I samme måned i 2012 var det foreløpige tallet 13. Dette økte med en slik at det endelig tallet for oktober 2012 endte på 14. I gjennomsnitt de foregående fem år er 16 personer omkommet i veitrafikkulykker i oktober måned.

Tallene for oktober 2013 fordeler seg slik: 11 bilførere, tre bilpassasjerer, en motorsyklist, en fotgjenger, en på ATV, en på traktor og en som fører av gocart.

Av de til sammen 14 omkomne i bil ble seks drept i kollisjon med annet kjøretøy og åtte i utforkjøringsulykker.

Av de 19 omkomne var 14 menn og fem kvinner.

For Sør-Trøndelag viser tallene 0 trafikkdrepte i oktober 2012, mot tre i samme måned i år, hvorav to på Frøya.

(Trygg Trafikks foreløpige oversikt er basert på politirapporterte ulykker via organisasjonens distriktsledere.)

Ber trafikantene om hjelp

Hittil i år har 158 personer omkommet i veitrafikken. Dette er flere enn i hele 2012 til sammen. Nå ber Trygg Trafikk om hjelp for å hindre flere dødsulykker.

- De siste årene har vi hatt en sterk reduksjon i antall omkomne i trafikken. I år har denne trenden snudd. Trygg Trafikk frykter mellom 20 og 30 dødsfall før nyttår, utfra de siste årenes statistikk for november og desember. Vi er redd året kan ende med rundt 185 drepte i trafikken. Men vi håper virkelig på to måneder med få omkomne på veiene, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk i en pressemelding.

Økning blant bilistene

Johansen ber derfor trafikantene om hjelp til å stanse den negative utviklingen på tampen av året.

- Vi vet hva som fører til flest alvorlige ulykker. Det er fart og uoppmerksomhet blant bilistene. I tillegg ser vi at mange som dør ikke har brukt bilbelte. Folk kan redusere egen risiko betydelig ved å bruke bilbelte, en kan også redusere andres risiko ved å kjøre etter forholdene og konsentrerer seg om trafikken, sier Johansen

I 2012 omkom 145 mennesker i trafikken. I 2011 døde 168 personer. Direktøren kan foreløpig ikke forklare årets økning med annet enn statistiske svingninger fra ett år til et annet.

- I 2011 var tallet svært lavt. I fjor var det nesten uvirkelig lavt. Vi er derfor ikke overrasket over en økning i år. Men å miste en av sine nærmeste i trafikken er like tragisk uansett. Statistiske forklaringer gir ingen trøst, sier Johansen.

Jan Johansen i Trygg Trafikk ber trafikantene om hjelp til å stanse den negative utviklingen på tampen av året. (Foto: Trygg Trafikk)