- Lik lønn blir det den dagen vi er samme kommune. Inntilda må vi ha muligheten til å konkurrere om arbeidskraft, sa Martin Nilsen (H).

Diskusjonen om felles lønnspolitikk med Hitra kom daadministrasjonsutvalget i Frøya kommune skulle behandle et endringsforslag isine lønnspolitiske retningslinjer. Dette gikk på en harmonisering med Hitra derman i dag har fått interkommunale tjenester.

Kristin Reppe Storø lanserte et tilleggsforslag om at man skullestarte en prosess med en mer total harmonisering av lønnspolitikken. Dette blemøtt med stor skepsis fra flere.

- Vi er to kommuner, og vi konkurrerer om arbeidskraft. Hvis vivedtar at vi skal ha lik lønn som Hitra når det gjelder like typer stillinger,forsvinner den konkurransen. Det bør vi tenke over. Det kan være uheldig, saArvid Hammernes (V).

Helge Borgen (Ap) så ikke det problematiske i dette.

- Vi får mer og mer samarbeid, og jeg skjønner ikke at vi skalkonkurrere. Intensjonen må være at vi i framtida må harmonisere dette. Vikommer til å bli en kommune, og dette bør være en del av prosessen, sa Borgen.

Martin Nilsen mente dette fikk vente til man var en kommune

- Vi vet ikke når det kan skje. Kanskje er vi en kommune om tyveår. Inntil da må vi ha muligheten til å konkurrere, sa Nilsen.

Flertallet mente dette ikke var rett å starte en prosess omharmonisering av hele lønnspolitikken med Hitra, og Reppe Storø trakk sittforslag.