Store brannstyrker fraFrøya brannvesen rykket ut til Frøyatunnelen, da to brannslukkingapparat blestjålet natt til tirsdag.

- Vi har ikke mangeopplysninger om hva som har skjedd. Vi får se om vi får inn opplysninger franoen som vet noe. Hva vi gjør videre avhenger om hva veivesenet gjør, men jegregner med at det vil komme en anmeldelse derfra, sier Inge Dahlø, lensmann påFrøya.

Han mener det er alvorligat beredskapsstyrker brukes til ingen nytte.

- Det legger beslag storeressurser for både brannvesen og politi, og setter beredskapstyrken ute avfunksjon. Skjer det noe annet i mellomtiden er det ikke bra. I den sammenhenger det alvorlig, sier Dahlø.