- Det går mot full oppklaring i den saken. Fire ungdommer har tatt på seg ansvaret for det som skjedde, forteller førstebetjent Arild Sollie ved Hitra lensmannskontor.

Det var den 22. oktober at Hitra-Frøya fortalte om hva som hadde skjedd i Kvenvær kirke. Noen hadde tatt seg inn i kirka, og blant annet tent en rekke talglys. Det var brent hull i et teppe i dåpssakrestiet. Kirkeverge Knut Freidar Reksen beskrev det som at det så ut som noen hadde hatt en fest der inne, pg han mente det lett kunne gått skikkelig galt. Hvis noe hadde tatt skikkelig fyr, kunne hele kirka ha brent ned.

Ungdommene/ungene som har tilstått er samtlige under den kriminelle lavalderen på 15 år.

- Hva som skjer med dem, blir opp til advokaten å vurdere. Det kan bli konfliktråd eller at barnevernet involveres. På grunn av alderen vil det ikke bli opprettet straffesak mot dem, forteller Arild Sollie.