Dag Juvkam, forsker ved Norsk Institutt for By og Regionalforskning (NIBR) har analysert norske kommuners pendlermønstre, bosetting og arbeidsmarked. På bakgrunn av disse analysene har han tegnet om norgeskartet, og kommet fram til at Norge bør bestå av 166 kommuner (mot dagens 430).

I det nye, tenkte kartet består fortsatt Hitra og Frøya som selvstendige kommuner. Mens Snillfjord er innlemmet i en ny og større kommune av dagens Hemne, Aure og Snillfjord kommuner.

– Dette er de minste, naturlige regionene i Norge basert på hvordan vi bor og arbeider, sier Juvkam til NRK, som først skrev om saken. Hans nye Norge består av 166 kommuner, mot dagens 430, men også dette er for mye, mener forskeren.

- Potensialet for sammenslåing er enda større, sier Juvkam.

Hva mener du? Er tida inne for en storkommune av Hitra og Frøya? Si din mening i kommentarfeltet under.

Slik er kommunegrensene i dag.