Villa Miljølaks AS er et datterselskap av Villa Organic AS på Møre.

Selskapet har til sammen tre oppdrettskonsesjoner. To konsesjoner for oppdrett av økologisk laks i Vestnes kommune ved Molde og en FoU-konsesjon (forskning/utdanning). I tillegg driver selskapet en FoU-konsesjon for Høgskolen i Ålesund.

Villa Miljølaks forventer å slakte ca 2.500 tonn sløyd vekt i 2011, hvorav ca. 1.700 tonn i andre halvår. Produksjonskapasiteten på de fire konsesjonene er ca 4.000 tonn sløydvekt per år.

FoU-aktivitetene på selskapets to FoU-konsesjoner er rettet mot prosjekter knyttet til leppefisk, noe som er et etablert satsningsområde for SalMar og et område hvor konsernet innehar betydelig kompetanse.

SalMar ser frem til en videreføring av de etablerte FoU-partnerskapene med eksterne samarbeidspartnere.

SalMar har tre egne konsesjoner knyttet til oppdrett av økologisk laks og styrker gjennom dette oppkjøpet sin satsning og leveringsdyktighet for dette markedet.

Organisk laks har høyere produksjonskostnader enn ordinær produksjon, men oppnår også høyere priser i markedet. For å oppnå effektiviserings- og samdriftsfordeler vil SalMar på sikt samlokalisere driften av alle konsernets økologiske konsesjoner i Møre og Romsdal. Målsettingen er at konsernet skal oppnå like gode marginer på sin produksjon av organisk laks som på den ordinære produksjonen.