MENINGER:

En høysesong er på hell, og turist-aktører i øyrekka har allerede neste sesong i bakhodet, samtidig som de gjør seg noen refleksjoner over årets sesong. Det har til tider vært hektisk, som det pleier på godværsdager, men alle har en god del mer å gå på, både når det gjelder overnattingsdøgn og bespisning.

En samlet gjeng med reiselivsaktører fra Sula og Mausund er skuffet over at den største reiselivsaktøren på Frøya, og til dels reiselivsaktører fra Trondheim, omtrent utelukkende har valgt å frakte gjestene sine til Bogøya i sommer. De kommer ikke unna det faktum at de har neglisjert Sula og Mausund, og heller valgt å legge nesten hundre prosent av turene til Bogøya. Det hender at Frøycruise er å se på Sula og Mausund, men da bare for å snu i kjeila - uten å legge igjen en krone. Det synes vi er trist. Dette har enkelte prøvd å tatt opp med Opplev Frøya, og fått til svar at “det er kundene som etterspør Bogøyvær”. Den forklaringen er litt for enkel, synes vi.

Alle vi aktørene på Mausund og Sula unner Supen Pubb den suksessen de har hatt de to siste årene, og vi ønsker ikke å framstå som verken sutrende eller forsmådd. Men for at utviklingen skal gå i riktig retning – om vi ønsker å øke den totale turismen i øyrekka, da er det åpenbart viktig at det går bra for turistaktører på samtlige øyer. Hver enkelt aktør er avhengig av at det går bra på alle plassene - også aktører fra Sistranda og Trondheim, om de ønsker å ta med seg sine kunder til øyrekka også i framtiden. De som er opptatt av at utviklingen skal gå i riktig retning, de må evne å tenke lenger enn nesetippen sin.

Men det er også andre vi er skuffet over. I forrige uke kunne vi i forbindelse med en oppramsing av alt det positive Flåmo og Ap har gjort for Frøya, lese at Berit Flåmo skulle ta med seg rektor for NTNU, Gunnar Bovim til øyrekka. Men da spør vi deg, kjære ordfører. Hva er egentlig øyrekka for deg? Turistaktørene ser omtrent aldri deg og ditt følge på Sula og Mausund, og kommer du en sjelden gang innom øyene, er du heller ikke den som stikker innom serveringsstedene. Vi er slettes ikke overrasket over at du, Gunnar Bovim, Ap leder Pål Terje Bekken, Bjørnar Johansen, Jan Otto Fredagsvik m.fl. ikke var å skimte på verken Sula eller Mausund. Når det er sagt, vi håper dere hadde en trivelig kveld, men hva med og en og annen gangen ta turen til Sula og Mausundvær? Hva med å besøke de to nyoppstartede plassene på Mausundvær, du som hevder at du bruker enhver anledning til å besøke øyrekka? De har lagd seg noen fine plasser, og god mat har de også. Synes ikke du at det er din jobb å være en god ambassadør for alle næringsaktørene på Frøya, også de på Sula, Mausundvær og resten av grendene, for øvrig?

Jo, de fleste næringsaktørene her ute er små, men vi er mer enn villige til å satse på å utvikle turismen i øyrekka, vi er mer enn villige til å satse for å berge bosettingen her ute – vi snakker i stor grad om sosialt entreprenørskap. I et sånt perspektiv må vi ha lov til å være skuffet, og vi savner en ordfører som går foran med et godt eksempel. Vi synes også det hadde vært stas om ordøreren kunne tatt med seg gjester fra kommune, fylkeskommune og andre bedrifter og institusjoner fra Trondheim og regionen. Også vi trenger å vise oss fram og bli framsnakket.

-Nå må det handling til og fullt fokus på øyrekka, sa Berit Flåmo til frøya.no for snart et år siden. Vel, det har vi sett fint lite til. Vi har tatt flere private initiativ når det gjelder turismeutvikling, men tilbakemeldingene har uteblitt. Selv har jeg foreslått (i form av søknad til næringsfondet og en sak i lokalmedia) at vi lager en reiselivsportal som er gratis for alle aktører, en såkalt non-profit side. Vi har allerede noen portaler i dag, men de greier dessverre ikke å favne aktørene, da det koster for mye. Og da har ikke disse sidene lenger noen stor markedsføringsverdi for øyrekka. Foreløpig er aktørene såpass små, at de ikke ser muligheten for å bruke så mange tusen på disse portalene (også på grunn av sidenes manglende oppslutning), det må i så fall bli på sikt når omsetningen tilsier det.

Så med øyrekka.no kunne vi tenkt oss å dra i gang en felles markedsføring for alle, først og fremst på sosiale medier, en kanal som er både effektiv og rimelig.

Vi må tenke størst effekt for minst mulig innsats. Det burde ikke være vanskelig for kommunen å være med på et slikt initiativ? Vi trenger en kommune som jobber med oss, ikke mot oss. Det er på høy tid at øyrekka selv tar roret med hensyn til turismeutviklingen, det blir feil at det skal styres fra enkeltmennesker på Sistranda eller i Trondheim. Til sammen sitter reiselivsaktørene i øyrekka med mye kompetanse, motivasjon og engasjement, men vi slipper dessverre ikke til, og vi har vært alt for tålmodige. Nå må vi aktørene i øyrekka samle oss, vi må se på hvilke grep vi kan ta for å styre utviklingen i en positiv retning. Første skritt blir å samle oss om en eget reiselivsforum her ute, vi ser dessverre liten verdi i det forumet som ble opprettet på vårparten i regi av næringsforeningen. Nå er jo heller ikke Frøya en kommune som har satset på turisme på fast-Frøya heller. Det ser vi bare på båtplass situasjonen på Siholmen. Vi har ikke en eneste gjesteplass for båtturister på Sistranda, og en reiselivsaktør på Siholmen har derfor tapt mye penger denne sommeren. Det er ille, synes jeg.

Hege Stordahl-Bekken