En øyværing sto nylig tiltalt i Fosen tingrett for å ha forledet ei jente under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Saken ligger langt tilbake i tid, og tiltalte har fortrengt en del av det som skjedde. Mannen har også gitt uttrykk for at han er en voksen mann, og står for det han har gjort.

Spenning

Øyværingen har forklart at han inntok en annen rolle på nettet for spenningens del. Han oppga en identitet som tilsa at han var en yngre mann, og kom i kontakt med ei ung jente på en chattekanal på internett.

Kontakten dreide seg i første omgang om vanlige ting hvor han ikke var ute etter å prate om sex. Det gikk en lang periode hvor siktede ikke hadde kontakt med fornærmede på nettet, men de gjenopptok denne senere. Kontakten de hadde i denne perioden dreide mer over i samtaler og kontakt med seksuelt innhold.

Webkamera

Etter hvert begynte de med webkamera, slik at de kunne se hverandre.

Mens de hadde kommunikasjon via webkamera hadde den fornærmede jenta fremstilt seg i seksuelle situasjoner. Tiltalte mener at han spurte henne om hun kunne vise seg naken, men han mener at hun også gjorde dette uoppfordret.

Siktede visste ikke mye om fornærmedes alder. Han spurte ikke om dette i begynnelsen, men trodde hun var 14 til 15 år, hvilket hun også selv opplyste på nettet etter hvert.

Uforbeholden tilståelse

Siktede avga en uforbeholden tilståelse i tingretten.  Han ble videre gjort kjent med påtalemyndighetens forslag til straff og uttalte til dette at han mente straffepåstanden var høy.

Etter en totalvurdering kom retten fram til at passende straff var fengsel i 120 dager, hvorav 60 gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.