Snillfjord kommune melder at Statens vegvesen har igangsatt arbeid med ny reguleringsplan for Fv714 i området Våddånesset ved Våvatnet. Strekningen inngår i tidligere vedtatt planområde fv. 714 Stokkhaugen–Bjørnli der deler er regulert som tunnel. Det blir foreslått å åpne opp tunnelen og å ta ut en del av massene i nesset. Forslaget blir utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Snillfjord kommune.