Samtidig med at Salmar i dag legger fram for børsen sine økonomiske resultater for fjerde kvartal i fjor, og kan vise til et overskudd for året som er nær en halv milliard kroner, forteller selskapet også om en sterk rekord i nyfabrikken på Nordskaget;

Innovamar satte gjennom året ny rekord med i overkant av 100 millioner kilo slaktet laks.

Også tidligere har lokalavisa kunnet fortelle om enorme kvantum som passerer gjennom fabrikken. En mandag i juli sist sommer satt Simon Søbstad i Salmars ”flytårn” og holdt oversikt over alt som skjer i fabrikken. Han kunne da fortelle at de igjen kan vise til en svimlende stor rekord i produksjon: Den mandagen ble hele 166 000 fisk slaktet på ett døgn.

- Jeg tror dette er verdensrekord

- Jeg tror dette er verdensrekord, sa Søbstad.

De har slaktet mer fisk i tonn tidligere, men en slik rekord sier likevel mye om hvor godt fabrikken går.

- 166.000 tusen fisk tilsvarer 630 tonn. 40 fullastede trailere og 20 000 issoporkasser. Dette vil si at 20 trailere kjørte tur retur fra Bewi denne dagen, for å fylle på med kasser, fortalte Søbstad.

Og summert på året passerte altså Salmar  100 millioner kilo slaktet laks i 2012.

Bedre drift og høyere priser løfter resultatet

Salmar fikk et overskudd på 483 millioner kroner etter 2012. Det gir et overskudd etter skatt som er 336 millioner større enn i 2011, skriver Adresseavisen.

I en melding til børsen i dag, forteller Salmar om sine resultater for fjerde kvartal. Da slaktet selskapet 29 600 tonn laks , en nedgang på 5 prosent fra tilsvarende kvartal i 2011. Nedgangen skyldes bevisst forskyvning av slaktevolumer fra fjerde til første kvartal.

- Selskapet leverer et operasjonelt driftsresultat før virkelig verdijustering på 126 millioner kroner i perioden (fjerde kvartal), mot 80 millioner kroner i samme periode i fjor. Oppgangen skyldes dels høyere laksepriser og dels bedret operasjonell effektivitet, spesielt ved selskapets oppdrettsaktiviteter i Midt- og Nord-Norge, heter det i meldingen.

Spesielt er det områdene i Nord-Norge som går økonomisk godt i fjerde kvartal med en driftsmargin på 5,36 kroner per kilo i perioden, men også Midt-Norge viser bedrede resultater. Her endte driftsmarginen på 3,64 per kilo.

Foto: Stein Olavv Sivertsen