De neste tre ukene inviteres alle besøkende på NAV-kontorene i Sør-Trøndelag til å delta i en spørreundersøkelse om NAV.

– Vi ønsker tilbakemeldinger på hvordan de som kommer til NAV opplever møtet med oss. Vårt mål er hele tiden å forbedre våre tjenester og vår service, sier NAV-leder Elin Reppe.

Undersøkelsen omfatter alle besøkende på NAV-kontorene i perioden 12. – 30. november. NAV Hitra Frøya ønsker at de som besøker kontorene tar seg tid til å besvare undersøkelsen.

– Vi benytter det elektroniske verktøyet Questback. Undersøkelsen er anonym og inneholder 10-12 hovedspørsmål. Disse handler om alt fra årsaken til at man oppsøker NAV-kontoret, hva man fikk bistand på, til hvordan man vurderer servicen hos NAV, forteller Elin Reppe.

Det er tredje gangen at alle NAV-kontorene i Sør-Trøndelag gjennomfører en slik undersøkelse og NAV håper at minst like mange som i fjor tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

– Undersøkelsen gir oss viktig informasjon om hvordan brukerne opplever møtet med NAV. Tilbakemeldingene fra brukerne tar vi på alvor. Mange tar seg også tid til å skrive kommentarer både på det de synes vi må bli bedre på, og på hva de syns vi er gode på. Slike tilbakemeldinger hjelper oss i å utvikle kontorene videre, sier Elin Reppe.

Resultatene fra undersøkelsen brukes både i jobbingen internt i kontorene og i samarbeid med etatens brukerutvalg og lokale brukerråd.