I styrevedtaket knyttet til etableringen av Ambulanse Midt-Norge HF ble det bestemt at foretaket skulle ta over driften av bilambulansene fra 1. januar 2013. Etter dialog med sykehusforetakene er det besluttet at også båtambulansene blir med over i det nye foretaket.

Dette betyr at Ambulanse Midt-Norge HF overtar kontraktene som sykehusforetakene har om drift med følgende fem båtambulanser i Møre og Romsdal og 1 helsetransportbåt i Sør-Trøndelag:

  • Øyvakt, Smøla

  • Øyvon, Sandøy

  • Dr. Riiber, Aukra

  • Norskyss, Haram

  • Ambu, Sande

  • Bogøyvær, Frøya  (helsetransportbåt)

- Båtambulansene bemannes av både helsepersonell og båtmannskap, hvor helsepersonellet er ambulansearbeidere ansatt i Ambulanse Midt-Norge HF og tilknyttet en av våre ambulansestasjoner. Hver båt har i tillegg 2 maritimt personell tilknyttet båtkontraktør; skipper og maskinist/motorpasser med medisinsk kompetanse nivå 1. Helsetransportbåt bemannes av maritimt personell med førsthjelpsopplæring, opplyser Helse Midt-Norge i en pressemelding.

Flere av båtambulansene fungerer i tillegg som legeskyssbåt etter avtaler med kommunehelsetjenesten. Noen tar også samfunnsoppdrag for eksempelvis prestetjenesten, veterinærer og kraftlag.