- Etter at denne rapporten ble laget har det jo kommet fram nye ting, som forteller oss at det ikke står så bra til med Havmyran. Så dette kommer i tolvte time, sier hitraordfører Ole Haugen.

Et enstemmig Hitra formannskap slutter seg til at det i samarbeid med Frøya og Ørland utformes et hovedprosjekt for bruk og vern av Ramsar-områdene i de tre kommunene. Frøya har Froan, Ørlandet har sitt fjæresystem, med blant annet Grandefjæra, og Hitra har Havmyran. Disse tre områdene har ulik karakter, men beskrives i rapporten til sammen som «våtmarksfuglenes Sinsenkryss», og av stor betydning for Norges og Europas våtmarksrelaterte fuglebestander.

Som lokalavisa fortalte om nylig, har mange av Havmyrans fuglebestander fått en dramatisk redusjon de siste årene.

Rådmann Roger Antonsen fortalte i formannskapet at man ser på rapporten fra forprosjektet som så god og pedagogisk, at Hitra vil trykke dem om til utdeling til alle kommunens tiendeklassinger.

- Sånn at de får vite hvilket verdifullt område vi har på Hitra, sa Antonsen.