« Dere sier at dere satser på barn og unge, nå er det på tide at dere beviser det ».

Dette skriver elevene I 6. klasse ved Strand skole I et åpent brev til politikerne i Hitra kommune.

Før dette kom på trykk I lokalavisa sist tirsdag, hadde formannskapet allerede sagt at de ønsker å bevilge 1,8 millioner kroner ekstra, slik at de tiltakene det nå er levert anbud på, kan gjennomføres. Rådmannen ble bedt om å forberede en sak på dette, og den skal behandles i kommunestyret førstkommende torsdag.

Redusert prosjekt

Så spørs det elevene blir helt fornøyde. Det tilbudet man nå har fra entreprenøren, går på et redusert prosjekt, der følgende seks tiltak skal gjennomføres:

• godkjent avløpsanlegg

• brannteknisk utbedring

• heis

• ventilasjon

• garderober kroppsøving

• renovering/ oppgradering skolekjøkken/ kantine.

Det mest synlige tiltaket som ikke er inne I anbudet, er den generelle oppussingen av klasserommene. Rådmannen opplyser at de har en plan på at dette skal gjøres av kommunens egne vaktmestre.

EH Bygg var eneste anbyder på rehabilitering av  Strand skole. Anbydet som ble levert i vår, lå på i underkant av 16,6 millioner kroner. Dette var så høyt over rammene kommunen hadde satt, at det ble avvist.

Men kommunen har i løpet av sommeren hatt forhandlinger med EH-bygg. Her ble en del av de opprinnelige tiltakene tatt bort, før entreprenøren leverte nytt anbud. Dette ligger på 8.931 millioner kroner. Når moms, uforutsette kostnader og byggeldelse/adminsitrasjon plusses på, havner man ca 1,8 millioner over rammene på 11 millioner.