To biler kolliderte onsdag før påske på fv 714 ved Åstfjorden i Snillfjord. Flere personer ble skadet. Hardest gikk det ut over Hitras ordfører Ole Haugen som pådro seg alvorlige nakke- og hodeskader. Han ble sendt til sykehus hvor han senere ble operert.

Etter ulykken har Haugen påpekt at veien var dårlig brøytet.

Til avisa Sør-Trøndelag opplyser overingeniør Jan Ivar Rødal i Statens Vegvesen at det nå er samlet inn GPS-data fra brøytebilene. Disse er sammen med bilder fra ulykkesstedet oversendt politiet.

Rødal ønsker ikke å konkludere om veiforholdene på det aktuelle tidspunktet, men legger til at begge brøytebilene var i aksjon fra kl. 7 om morgenen på ulykkesdagen.

Politibetjent Kjartan Nordeide forteller i følge Sør-Trøndelag at de innsamlede materialene sammen med avhør av både involverte og vitner vil bli en viktig del av etterforskninga.

Forløpig ønsker han ikke å uttale seg om brøytinga på ulykkesstedet ved Åstfjorden.