I dag: Mona og Marvin leder innsamlingsaksjon på TV for Krafttak mot kreft