Retter en stor takk til de som har stått fram og gitt pandemien et ansikt