Krykkjene - som disse som er fotografert på Halten - er på lista over truede arter. (Foto: Bjørg Støen)