Karin Jegtvik har jobbet i NRK i ti år, men har nå sagt opp sin stilling i statskanalen.

På Facebook annonserte den populære programlederen Karin Jegtvik at hun skulle slutte i jobben hos NRK for kort tid siden.

- Det var en vanskelig avgjørelse å ta fordi jeg elsker jobben min. Men jeg har sett over tid at journalistikken får stadig dårligere kår. Flere oppgaver skal legges på færre ansatte. Kvalitet har alltid vært NRKs varemerke, men med så store kutt som vi nå opplever ved kontorene i Trøndelag må vi levere et dårligere produkt til publikum enn vi gjør i dag. Det er ikke spesielt motiverende, sier Jegtvik.

- Får bruke tiden jeg trenger

Frøyværingen som blant annet har ledet ”Norge rundt” skal nå begynne i rekrutteringsselskapet Fides AS i Levanger.

- Tanken om å utvide horisonten er blitt forsterket den siste tiden. Jeg ser større trygghet i å skulle hjelpe folk inn i arbeidslivet enn en bransje som stadig skal effektiviseres for å få folk ut. Jeg har hatt ti fantastiske år i moderkanalen, men mitt motto har alltid vært: Si aldri nei til nye utfordringer, forteller hun.

- Hva var det som veide tyngst for å slutte? Kuttene i NRK eller ønsket om å gjøre noe nytt?

- Først og fremst ønsket om å gjøre noe nytt. Jeg takket ja til jobben i Fides fordi jeg synes den virker meningsfull og viktig. Jeg skal jobbe med mennesker og jeg får lov til å bruke tiden jeg trenger på å gjøre en god jobb, svarer Jegtvik.

- For tidlig å si hva som blir annerledes

Regionsredaktør i NRK Trøndelag, Sigrid Gjellan forteller at kuttene i NRK er utfordrende, men at de skal sørge for gode produkter i distriktene fremover også.

- På grunn av dårligere økonomi må NRK gjøre kutt. I NRK Trøndelag blir vi ti færre på distriktskontoret og det vil naturligvis merkes. Vi jobber med løsninger og det er for tidlig å si noe konkret om hva vi kan gjøre mindre av og hva som blir annerledes. Men vi skal fortsatt produsere nyheter for alle plattformer fra hele regionen og vi skal lage gode radio- og TV-sendinger også i framtida.

- Når vi skal bli færre, så fører det med seg at noen slutter. Det er trist å miste dyktige folk, men jeg ønsker Karin lykke til i ny jobb, legger Gjellan til.

- Er det flere journalister hos dere som har sagt at de skal slutte etter kuttene ble annonsert?

- Vi er midt i denne prosessen nå og jeg går ikke ut med opplysninger om enkeltmedarbeidere. Det må den enkelte medarbeider få styre sjøl. Vi håper å unngå oppsigelser, men vi har ikke kommet langt nok i prosessen til at jeg kan si om det blir mulig, svarer regionsdirektøren i NRK Trøndelag, Sigrid Gjellan.