- Regjeringen har besluttet at det skal gjennomføres en kommunereform i inneværende periode. Dette vil få betydning for Hitra kommunes innbyggere. Politikere og administrasjon er interessert i innbyggernes holdninger, derfor inviteres det til folkemøter i skolekretsene, skriver Hitra kommune på sine hjemmesider.

Folkemøtene skal holdes følgende steder og til følgende tider:

Kvenvær oppvekstsenter - tirsdag 05.05 kl 19.00

Strand oppvekstsenter - onsdag 06.05 kl 19.00

Knarrlagsund oppvekstsenter - torsdag 07.05 kl 19.00

Barman oppvekstsenter - tirsdag 12.05 kl. 19.00

Fillan, Meierisalen - tirsdag 19.05 kl 19.00