Gjensidiges kunder på Hitra og Frøya får 6,2 millioner kroner i kundeutbytte i år. I gjennomsnitt får hver kunde rundt 2 000 kroner.

Deler solid utbytte

- 2014 var et godt år for Gjensidige, med relativt lave skadekostnader. Derfor kan vi dele ut et solid utbytte, sier Helge Leiro Baastad, konsernsjef i Gjensidige. Gjensidige har omtrent 800.000 kunder i Norge, og samlet får de 1,8 milliarder kroner i kundeutbytte i år.

I Sør-Trøndelag blir det totalt delt ut 104 millioner kroner i kundeutbytte for 2014.

Samfunnsnyttige formål

Ordningen med kundeutbytte skyldes at den største eieren i Gjensidige er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler sitt aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets norske skadeforsikringskunder.

- Kundene på Hitra og Frøya har totalt fått utbetalt cirka 37,3 millioner kroner siden ordningen med kundeutbytte ble etablert for åtte år siden, sier Baastad.I tillegg deler stiftelsen ut midler til samfunnsnyttige formål over hele landet. Alle frivillige lag, organisasjoner og ildsjeler kan søke om midler.