Fylkestinget vedtok i dag å sikre utvidelse av skolens behov for flere skoleplasser. Det gjøres gjennom å leie deler av Blått kompetansesenter og legge til rette for en utvidelse av skolens sjøhus med inntil 165m2 i bruksareal, som Høyres Henrik G Kierulf håpte på tidligere i dag.

Et enstemmig og tverrpolitisk vedtak om å utvide Frøya videregående skole ble gjort på fylkestinget for kort tid siden.

- Det er utrolig positivt at en skole i distriktet har behov for denne utvidelsen. Det skulle gjerne vært mulig i 2010 å forutse denne økningen i elevtall, men det var ikke mulig. Det er gledelig at elevmassen er så stor at vi må gjøre denne utgivelsen, sier Henrik Kierulf i Høyre.

- Ikke alle eventyr har en lykkelig slutt, men det det skulle ikke forundre meg om dette eventyret ender godt. All ære til folk som bor på Frøya for at skolebehovet er såpass stort, fortalte Gunn Elin Flakne fra Arbeiderpartiet.

- Dekker ikke opp alt behovet

Bygningsmessige tilpasninger i Blått kompetansesenter til skoleformål og innkjøp av byggutstyr og inventar dekkes innenfor en ramme på 3,7 millioner kroner. Kostnaden dekkes gjennom låneopptak og merverdiavgiftskompensasjon.

Utvidelse av skolens sjøhus dekkes innenfor en ramme på 7,7 millioner kroner. Kostnaden dekkes gjennom låneopptak og merverdiavgiftskompensasjon.

Kostnader for leie av areal i Blått kompetansesenter dekkes gjennom driftsmidler som tilføres Frøya videregående skole.

Kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) for bruk av «Gammelskolen», leide arealer i Blått kompetansesenter og utvidelse av sjøhus, dekkes gjennom driftsmidler som tilføres Frøya videregående skole.

Leieavtalen har en varighet på 5 år. Omfanget av leid areal vil ikke dekke opp alt arealbehovet. Da det ikke er mulig å leie manglende skoleareal fra andre, anbefaler fylkesrådmannen at dagens sjøhus utvides med 165 m2 BTA innenfor en kostnadsramme på 7,7, millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[M]

Landgang og kai til nesten 12 millioner

Videre skriver fylkestinget at en utvidelse av sjøhuset skal ferdigstilles vinteren 2015/2016.

Landgang og kai for Frøya videregående skole skal bygges innenfor en ramme på 11,7 millioner kroner til høsten 2015. Landgang og kai finansieres på følgende måte:

- 1,0 million kroner som finansieres av Frøya videregående skole.

- 0,7 million kroner som bidrag fra Frøya kommune.

- 2,0 millioner kroner fra bevilget ramme til «Bedre skolebygg».

- 2,2 millioner kroner i momskompensasjon.

- 5,8 millioner kroner dekkes gjennom økt låneopptak.