Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte i februar formannskapet om at frøyaregnskapet var levert revisor. Hun kunne fortelle at man i tillegg til premie-avvik og skatteinntekter allerede overført til dispensasjonsfond, kunne gjøre opp regnskapet med et pluss på cirka 10 millioner. Det relle overskuddet på den kommunale drifta ble da på ca 25 millioner kroner. Men slik blir det ikke. De ti millioner kronene vil fattigere kommuner nyte godt av.

Inntektsystemet for kommunene har noe som heter skatteutjevning / inntektsutjevning, som enkelt forklart gjør at kommuner med høye skatteinntekter trekkes ekstra, og disse pengene overføres til kommuner med lave skatteinntekter. Da Frøya kommune også fikk høye skatteinntekter på slutten av 2016, ble dette trukket inn etter nyttår. Trekk som Frøya kommune betalte, men som ikke ble ført som en del av regnskapet for i fjor. Dette er nå påpekt av revisjonen.

- Vi hadde trekk i rammeoverføringen - som er måten inntektsutjevningen blir betalt på - på 13,6 millioner. Dette var en transaksjon uten bilag, som ikke var spesifisert, og vi så ikke at dette var en del av inntektsutjevningen for 2016. I tillegg påpeker revisor også feil i innbetalingen av arbeidsgiveravgifta. Men denne kommer vi i pluss på. Så totalt er det snakk om circa 12 millioner. Det betyr at det reelle driftsoverskuddet for 2016 ble på cirka 15 millioner, og at vi etter de avsetningene som ble gjort i fjor høst, kan gjøre opp regnskapet i null, forklarer økonomisjef Thomas Sandvik