I dag var Trond Iversen fra Frøya Hitra fiskarlag og Torill Pettersen fra Frøya Næringsforum innom ordfører Berit Flåmos kontor for å overrekke kommunestyret en oppmerksomhet.

- Dette er vår takk til kommunen for deres vilje til å gjøre tiltak for fiskerne på Frøya. Både når det gjelder utbygging av kaianlegg og vedtak om finansieringsordning for unge fiskere, forteller de to.

Satte politisk fokus

Det startet som en fiskeridebatt i kommunestyret for to år siden, deretter kom det i slutten av 2015 i stand en fiskerkonferanse arrangerte av Frøya kommune og Frøya Næringsforum. Her ble utfordringen rundt rekrutteringen av unge fiskere tatt opp som tema, og kommunen ble bedt om å hjelpe.

Det resulterte i at en arbeidsgruppe med dannet etter konferansen bestående av nevnte Trond og Torill, samt næringskonsulent i Frøya kommune Hjørdis Aarvik Smalø og rådgiver Bjørg Rabben i Sparebank 1, Frøya.De fikk i tillegg god hjelp av Leif Harald Hansen i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som delte av sin brede kunnskap rundt fiskere i Midt-Norge.

Startlån til unge fiskere

De undersøkte hva som gjøres i andre kystkommuner, og kom fram til at de aller fleste ikke hadde tiltak. Selv landet de på en finansordning med "startlån" til unge fiskere. Dette var det gehør for i formannskap og kommunestyre, et vedtak ble gjort på det. Det er gjerne egenkapital som unge sliter med når det gjelder banklån i dag. Ordningen gjør at Frøya kommune stiller som garantist for  opp til 25 prosent av lånesummen, maksgrensen er 500 000 kroner. Aktuelle kandidater kan dermed starte opp med sin eget båt og investere i nødvendig utstyr, i starten vil de måtte ta i bruk felleskvote. Kriterier for å søke om hjelp er at man har to års praksis som lærling og fagbrev.

- En slik ordning åpner opp for at de fleste unge fiskere som ønsker å starte opp kan lykkes med det.  Kommunen viser at de ønsker å satse på fiskerne, og det er ikke en selvfølge, legger Trond Iversen til.

Holder næringa i hevd

- Dette var overraskende, og veldig hyggelig, sier ordfører Berit Flåmo på vegne av kommunestyret. Hun legger til at de synes det er på sin plass at unge fiskere får hjelp til å komme i gang når dette er noe de ønsker å satse på.

- Vi er den største fiskerikommunen sør for Røst. Jeg er stolt av fiskerne våre, de er en stor del av vår identitet. Frøyværingene er et fiskerifolk, historisk er det fiske vi har levd av.

Ringvirkningene av støtteordningen mener de er at den holder næringa i hevd.

- Foruten rekruttering vil det også føre til at den tradisjonelle fiskebåten har tilhold i øyregionen, og det gjør at fiskemottakene igjen får et bedre grunnlag. Fem millioner kroner er avsatt til ordningen i første omgang.

- Et mål må være at det tilføres enda mer penger om disse midlene brukes opp, men vi håper at nedbetalingene over tid vil kunne gå tilbake til ordningen slik at alle som ønsker det får hjelp.

Nå oppfordrer de interesserte til å ta kontakt med en av bankene i regionen, for å få råd og  veiledning videre, og til å benytte seg av den gode ordningen.

- Et kjempeløft for næringa

Som en del av kommunens strategi rundt fiskeri, har de dessuten bygget opp to fiskerihavner: Sæthervågen på Dyrøy og Siholmen på Sistranda med god finanseringshjelp fra Kystverket.

- Dette er et kjempeløft for fiskerinæringa! Når kommunen har bygd opp disse for flere millioner kroner er det viktig at de brukes. Fiskerne utfordres herved til å ta i bruk fiskerihavnene aktivt, å vise at vi setter pris på den innsatsen som er lagt ned for å få dette til. Det er med på styrke både arbeidsmiljø og samholdet blant fiskerne. I tillegg er det en styrke med tanke på rekruttering at det finnes et aktivt miljø.

Ønsker Hitra kommune på banen

Nå ønsker det lokale fiskarlaget at også Hitra kommune skal komme på banen med lignende finansieringsordning til unge fiskere, men så langt har de ikke fått gehør for det, forteller Iversen.

Han legger til at han vet om to unge hitterværinger som godt kunne tenkt seg økonomisk støtte som ungdommene på naboøya nå får anledning til å søke på. Medlemmene i fiskarlaget har også ytret et sterkt ønske om utbedring av fiskerihavna på Kuøya hvor Hitramat ligger.

Trond Iversen og Berit Flåmo.