Det var en utenlandsk mann i slutten, bosatt på Frøya, som nylig stor tiltalt i Fosen tingrett. Mannen, som er i slutten av 20-årene, var anklaget for å ha kjørt personbil når han var påvirket av alkohol.

Blodprøve tatt av ham etter at kjøringen fant sted viste at han hadde en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,91 promille.

I tillegg var mannen tiltalt for i et tilfelle å ha brukt hasj.

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten

Ubetinget fengsel

Vegtrafikkloven forutsetter at kjøring med over 1,2 i promille skal føre til bot og ubetinget fengsel.

Retten kunne ikke se at det foreligger noen omstendigheter hos siktede som skulle tilsi et avvik fra bestemmelsens utgangspunkt. Det vises til at siktede har etter en fest kjørt med høy promille over en ikke ubetydelig strekning med en passasjer.

Mange tilfeller

Retten bemerket at det over tid har vært svært mange tilfeller av kjøring i påvirket tilstand på Hitra og Frøya.

Allmennpreventive hensyn tilsier en ubetinget reaksjon av noe lengde.

Dommen

Retten fant at straffen passende kan settes til ubetinget fengsel i 25 dager.

I tillegg ble mannen bøtelagt med 25.000 kroner.

Samtid ble han fratatt førerretten for bil for en periode på to år. Han må også avlegge full ny førerprøve for eventuelt å få kortet tilbake.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.